sk sk sk

REFERENCIE

Rok Názov spoločnosti Názov projektu
2002 Cestné stavby a.s. Lučenec Linka triedenia I a II

Investor: Cestné stavby a.s. Lučenec

Názov projektu: Linka triedenia I., II.

Miesto: Husina

Stupeň projektovej dokumentácie: PRS

Projekt stavby: 09/2002

Realizácia stavby: 11/2002

Projekčná činnosť - riešene

 • Situácia stavby
 • Sprievodná správa
 • Technická správa
 • Statický výpočet
 • Dokumentácia technológ. zariadenia stavby

linka

2002 Rudex spol. s.r.o. Výroba bentonitových koncentrátov

Investor: Rudex s.r.o. Bratislava

Názov projektu: Výroba bentonitových koncentrátov

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PRS

Projekt stavby: 11/2002

Realizácia stavby: 11/2008


Inžinierska činnosť - riešene
 • Manažovanie výstavby
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Statické posudky
 • Celková situácia stavby
 • Stavebné a inžinierske objekty
 • Technologické zariadenia stavby
 • Doklady

vzorkovac vzorkovac

2003 Kabe s.r.o. Technologická linka na spracovanie dolomitického vápenca

Investor: Kabe, s.r.o.

Názov projektu: Technologická linka na spracovanie dolomitického vápenca

Miesto: Horná Mičiná

Stupeň projektovej dokumentácie: Štúdia

Projekt stavby: 05/2003

Projekčná činnosť - riešene
Dispozičné riešenie

dip

2004 MONOPRIX s.r.o. Hala pre skladovanie a spracovanie zelenej zmesi

Investor: MONOPRIX, s.r.o. Bratislava

Názov projektu: Hala pre skladovanie a spracovanie zelenej hmoty

Miesto: Plavnica

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 04/2004

Realizácia stavby: 10/2004


Projekčná činnosť - riešene
 • Požiarne posúdenie stavby
 • Projekt stavby - stavebné úpravy
 • Projekt technológie

tech

2004 Micro Juntas SK s.r.o. Výroba tesnení

Investor: Micro Juntas SK s.r.o.

Názov projektu: Výroba tesnení

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 06/2004

Realizácia stavby: 11/2004


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné riešenie
 • Celková situácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
 • Dokumentácia silnoprúdová elektroinštalácia
 • Doklady a prílohy

vzorkovac

vzorkovac

2004 Periclase Technologies GmbH Predohrievač

Investor: Periclase Technologies, GmbH

Názov projektu: Predohrievač

Miesto:

Stupeň projektovej dokumentácie: vývoj + výrobná dokumentácia

Projekt zariadenia: 07/2004


Projekčná činnosť - riešene
 • Vývoj zariadenia
 • Výrobná dokumentácia

3D.jpg

2004 Triplus SK s.r.o. Výroba plastov

Investor: Triplus SK, s.r.o

Názov projektu: Výroba plastov

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PRS

Projekt stavby: 09/2004

Realizácia stavby: 11/2004


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Požiarne posúdenie stavby
 • Projekt stavby - stavebné úpravy
 • Projekt voda - kanál
 • Projekt plynofikácie
 • Projekt kúrenie
 • Projekt technológie
 • Projekt elektro
2004 Kollárová s.r.o. Výroba štetcov

Investor: KOLLÁROVÁ, s.r.o.

Názov projektu: Výroba štetcov

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 10/2004

Realizácia stavby: 05/2005


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné riešenie
 • Celková situácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
 • Dokumentácia silnoprúdová elektroinštalácia
 • Doklady a prílohy

2005 CRW Slovakia s.r.o. Výroba plastových výrobkov

Investor: CRW Slovakia, s.r.o.

Názov projektu: CRW Slovakia - výroba plastových výrobkov

Miesto: Priemyselný park Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 03/2005

Realizácia stavby: 06/2006


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
 • Manažovanie výstavby
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné riešenie
 • Statické posúdenie ukotvenia žeriavu
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 101 Základy pod chladiacu vežu
 • Dokumentácia technologického zariadenia stávky
  • - PS 201 Technológia výroby
  • - PS 202 Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Doklady

vzorkovac

2005 STROJMONT, spol. s.r.o. Dielne - strojárska výroba

Investor: STROJMONT, spol. s.r.o.

Názov projektu: Dielne – strojárska výroba

Miesto: Spišské Podhradie

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 05/2005

Realizácia stavby: 10/2007


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správ
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
 • Dokumentácia technologického zariadenia stávky
 • Doklady

P1010098 P1010103

2005 INVESTCOM Slovakia s.r.o. Nosič plechov

Investor: INVESTCOM Slovakia, s.r.o.

Názov projektu: Nosič plechov

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: vývoj + výrobná dokumentácia

Projekt zariadenia: 07/2005

Výroba zariadenia: 08/2005


Inžinierska činnosť - riešene
 • Manažovanie výroby
Projekčná činnosť - riešene
 • Vývoj zariadenia
 • Výrobná dokumentácia

nosinvestcominvestcom (1)

2006 Rudolph Usinados SK, s.r.o. Dielne - strojárska výroba I. etapa

Investor: RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o.

Názov projektu: Dielne - strojárska výroba I. etapa

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 01/2006

Realizácia stavby: 05/2006


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
 • Manažovanie výstavby
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Architektonické a stavebné riešenie
 • Rozvody vody a odpady
 • Ústredné vykurovanie a kotolňa
 • Technologická časť
 • Elektrotechnické zariadenia

usinados1 usinados2

2006 Micro Juntas SK s.r.o. Dielňa - výroba tesnení

Investor: MICRO JUNTAS SK, s.r.o.

Názov projektu: Dielňa – výroba tesnení

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 04/2006

Realizácia stavby: 10/2006


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Architektonické a stavebné riešenie - skutkový stav
 • Rozvody požiarnej vody
 • Technologická časť
 • Elektrotechnické zariadenia

Micro JuntasMicro Juntas (1)Micro Juntas (2)Micro Juntas (3)

2006 Rudolph Usinados SK, s.r.o. Dielne - strojárska výroba II. etapa

Investor: RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o.

Názov projektu: Dielne - strojárska výroba II. etapa

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 04/2006

Realizácia stavby: 10/2006


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
 • Manažovanie výstavby
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Architektonické a stavebné riešenie
 • Rozvody vody a odpady
 • Ústredné vykurovanie a kotolňa
 • Technologická časť
 • Elektrotechnické zariadenia

usinados1 usinados2

2006 EUROWAY s.r.o. Autodoprava Smižany

Investor: EUROWAY, s.r.o.

Názov projektu: Autodoprava Smižany

Miesto: Smižany

Stupeň projektovej dokumentácie: Štúdia

Projekt stavby: 09/2006


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná a súhrnná správa
 • 3D pohľad
 • Situácia
 • Pôdorys prízemia
 • Pôdorys poschodia
 • Rez pozdĺžny
 • Rez priečny AB
 • Rez priečny hala

Podorys prizemiastudia

2006 UNITED MORE s.r.o. Závod United More - Vrbové

Investor: UNITED MORE, s.r.o.

Názov projektu: Závod UNITED MORE - Vrbové

Miesto: Vrbové

Stupeň projektovej dokumentácie: PÚK

Projekt stavby: 10/2006


Inžinierska činnosť - riešene
 • Územné konanie
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
 • Posudky, doklady

PerspektivasitVrbove PiestanyVrbove Piestany

2007 NPLS, s.r.o. Priemyselný park Zlaté Moravce

Investor: NPLS, s.r.o.

Názov projektu: Priemyselný park Zlaté Moravce, Výrobný závod NPLS

Miesto: Priemyselný park Zlaté Moravce

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 05/2006

Realizácia stavby: 05/2007


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná a technická správa
 • Projekt technológie

NPLS NPLS (1)

2007 SLOVMAG a.s. Lubeník Predohrievač vsádzky

Investor: SLOVMAG a.s. Lubeník

Názov projektu: Predohrievač vsádzky

Miesto: Lubeník

Stupeň projektovej dokumentácie: PRS

Projekt stavby: 06/2007


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno-bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 100 OK Predohrievača
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  • - PS 100 Technologická časť
  • - PS 200 Elektrotechnické zariadenia
  • - PS 300 MaR
 • Doklady

pr

2007 WIDOS, s.r.o. Výrobná hala

Investor: WIDOS, s.r.o.

Názov projektu: Výrobná hala

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 08/2007

Realizácia stavby: 11/2007


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno-bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 100 – Montovaná hala
  • - SO 200 - Vodovodná prípojka a areálový vodovod
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  • - PS 100 - Technologická časť
  • - PS 200 - Elektrotechnické zariadenia
  • - PS 300 – Ústredné vykurovanie
 • Doklady

usinados1 usinados2

2007 ROVA SK s.r.o. Výrobný areál - ROVA SK

Investor: ROVA-SK, s.r.o.

Názov projektu: Výrobný areál – ROVA-SK

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 11/2007

Realizácia stavby: 09/2008


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 100 Hala delenia
  • - SO 200 Hala sklad
  • - SO 300 Výrobná hala nízkych trapézov
  • - SO 400 Výrobná hala vysokých trapézov
  • - SO 500 Rozvody vody
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  • - PS 100 Technologická časť
  • - PS 200 Plynofikácia, rozvody plynu a kúrenie
  • - PS 300 Elektrotechnické zariadenia

vzorkovac

2008 Fakulta BERG TU Košice Poloprevádzkové zariadenie - Dolomita II. etapa

Investor: VRL Fakulta BERG TU v Košiciach

Názov projektu: Poloprevádzkové zariadenie – Dolomita -II. etapa

Miesto: SMZ Jelšava

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP, PRS

Projekt stavby: 03/2008

Realizácia stavby: 03/2009


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno-bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 100 Stavebné úpravy
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  • PS 100 Technologická časť
  • PS 200 Elektrotechnické zariadenia
  • PS 300 MaR
  • PS 400 Rozvody plynu
 • Doklady

vzorkovac

vzorkovac

2008 Fakulta BERG TU Košice Rýchlootáčková rotačná pec

Investor: Banícka fakulta TU Košice

Názov projektu: Rýchlootáčková rotačná pec

Miesto: Košice

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP, vývoj + výrobná dokumentácia

Projekt zariadenia: 03/2008

Výroba zariadenia: 03/2009


Inžinierska činnosť - riešene
 • Vývoj zariadenia
 • Výrobná dokumentácia
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 100 Skreslenie skutkového stavu
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  • - PS 100 Technologická časť
  • - PS 200 Elektrotechnické zariadenia
  • - PS 300 MaR
  • - PS 400 Rozvody plynu
 • Doklady

vzorkovac

vzorkovac

2008 Hutnícka fakulta TU Košice Viskozimeter

Investor: Hutnícka fakulta TU Košice

Názov projektu: Viskozimeter

Miesto: Košice

Stupeň projektovej dokumentácie: vývoj + výrobná dokumentácia

Projekt zariadenia: 06/2008

Výroba zariadenia: 03/2009


Projekčná činnosť - riešene
 • Vývoj zariadenia
 • Výrobná dokumentácia

2008 EMERSON a.s. Testovacia linka UPS

Investor: EMERSON, a.s

Názov projektu: Testovacia linka UPS

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Stupeň projektovej dokumentácie: PRS, PSP, Štúdia

Projekt stavby: 09/2008

Realizácia stavby: 03/2009


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 00 VN prípojka
  • - SO 01 Trafostanica
  • - SO 02 Výrobná hala DEAS
  • - SO 03 Prístavok pre LOAD BANKY
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  • - PS 01 Technologická časť
  • - PS 02 Trafostanica
  •             Prevádzkový rozvod silnoprúdu
  • - PS 03 Výrobná hala elektro
  •             Prevádzkový rozvod silnoprúdu
  • - PS 04 Generátory
  •             Prevádzkový rozvod silnoprúdu
  • - PS 05 Automatizovaný systém riadenia

emerson emerson

2009 Confal a.s. Úprava AL granulátov

Investor: Confal, a.s.

Názov projektu: Úprava AL granulátov

Miesto: Banská Bystrica

Stupeň projektovej dokumentácie: PRS

Projekt stavby: 03/2009

Realizácia stavby: 09/2009


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • - SO 010 Hala AL odpadov – stavebné úpravy
  • - SO 020 Hala AL zmesi – stavebné úpravy
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS 100 Výrobné technologické zariadenia –hala AL odpadov
  DPS 110 Triediaca linka kusového AL odpadu
  DPS 120 Drviaca linka AL odpadu
  PS 200 Výrobné technologické zariadenia –hala AL zmesi
  DPS 230 Drviaca linka AL granulátu
  DPS 240 Miešacia linka AL zmesi
  DPS 250 Briketačná linka
  PS 300 Prevádzkový rozvod VZT
  DPS 320 Drviaca linka hliníkového odpadu -odprášenie
  DPS 330 Drviaca linka AL granulátu -odprášenie
  DPS 340 Miešacia linka AL zmesi -odprášenie
  PS 400 Vnútorná elektroinštalácia SO 010 a SO 020
  PS 500 Napojenie technologických zariadení SO 010 a SO 020
  PS 600 Trafostanica - NN rozvádzač 1. a 2. pole-Revízia1

confal1 confal2 confal3 confal4

2009 ROŠERO - P, s.r.o. Priemyselný areál ROŠERO

Investor: ROŠERO - P, s.r.o.

Názov projektu: Priemyselný areál ROŠERO

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 12/2009

Realizácia stavby: 05/2011


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Nová hala a rekonštruovaný objekt
  • SO 200 Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia, vonkajší    hydrant
  • SO 300 Zdravotechnická inštalácia
  • SO 400 Ústredné vykurovanie
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS100 Technologická časť
  PS200 Elektroinštalácia novej haly a rekonštruovaného objektu
  PS300 Kotolňa – montážna dielňa
  PS400 Vonkajší a vnútorný rozvod plynu - lakovňa

rosero rosero rosero

2010 EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o Prístavba haly H1

Investor:EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o

Názov projektu:Prístavba haly H1

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 08/2010

Realizácia stavby: 05/2011


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Hala delenia
  • SO 200 Vonkajšie plochy
  • SO 300 Vonkajší vodovod a kanalizácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technologická časť
  PS120 Elektrotechnické rozvody
  PS130 Elektro prípojka
  PS140 Rozvody plynu a kúrenie

embraco embraco embraco embraco

2011 MICRO JUNTAS SK, s.r.o. VÝROBNÁ HALA

Investor:MICRO JUNTAS SK, s.r.o.

Názov projektu:VÝROBNÁ HALA

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 06/2011

Realizácia stavby: 11/2011


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobná hala
  • SO 200 Plynová prípojka
  • SO 300 Vodovodná a kanalizačná prípojka
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS120 Vnútorná plynofikácia
  PS130 Zdravotechnika
  PS140 Vnútorné elektrotechnické rozvody
  PS150 Kúrenie
2012 LINDAB, a.s. VÝROBNÝ AREÁL LINDAB

Investor:LINDAB, a.s.

Názov projektu:VÝROBNÝ AREÁL LINDAB

Miesto: Jamník

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 03/2012

Realizácia stavby: 09/2012


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobný areál
   • SO 110 Prevádzková budova A
   • SO 120 Výrobná a skladová hala B
   • SO 130 Skladový prístrešok B1
   • SO 140 Výrobná a skladová hala C
   • SO 150 Skladová hala D
   • SO 160 Skladový prístrešok D1
   • SO 170 Skladová hala E
   • SO 180 Prevádzková a sociálna budova F
  • SO 200 Vonkajšia kanalizácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS300 Technológia
  PS400 Vnútorná plynofikácia
  PS500 Zdravotechnika
  PS600 Vnútorné elektrotechnické rozvody
  PS700 Ústredné vykurovanie

lindab lindab

2013 eMKa Plus, s.r.o. Skladová hala

Investor:eMKa Plus, s.r.o.

Názov projektu:Skladová hala

Miesto: Poprad - Stráže pod Tatrami

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 05/2013

Realizácia stavby: 07/2015


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Skladová hala a prevádzková budova
  • SO 200 Studňa, vodovodná prípojka a ZTI, dažďová kanalizácia, žumpa
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS300 Technológia
  PS400 Elektrické rozvody a kúrenie
2015 KRAKEN STEEL, s.r.o. Výrobná hala

Investor: KRAKEN STEEL, s.r.o.

Názov projektu: Výrobná hala

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 08/2015

Realizácia stavby: 12/2015


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobná hala – stavebné úpravy
  • SO 200 ZTI a požiarny vodovod
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS300 Technológia
  PS400 Elektrické rozvody
  PS500 Ústredné vykurovanie

kraken1 kraken1 kraken1

2016 RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o Výrobno-skladová hala

Investor: RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o

Názov projektu: Výrobno-skladová hala

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 02/2016

Realizácia stavby: 11/2016


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobno-skladová hala
  • SO 110 Voda, kanál, ZTI
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS120 Technológia
  PS130 Elektrické rozvody
  PS140 Vnútorná plynofikácia
  PS150 Kotolňa, rozvody UK

rudolf1 rudolf2 rudolf3

2016 BBF elektro, s.r.o Výrobno-skladová hala

Investor: BBF elektro, s.r.o

Názov projektu: Výrobno-skladová hala

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 12/2016

Realizácia stavby: 12/2018


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobno-skladová hala
  • SO 110 Dažďová kanalizácia
  • SO 120 STL prípojka
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS130 Technológia
  PS140 Elektrické rozvody
  PS150 Vnútorná plynofikácia
  PS160 Ústredné vykurovanie
  PS170 Vodovodná prípojka a rozvody vody

bbf1 bbf2 bbf3

2017 BMZ, a.s. Výrobno-skladová hala

Investor: BMZ, a.s.

Názov projektu: Výrobno-skladová hala

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 03/2017

Realizácia stavby: 12/2020


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobno-skladová hala
  • SO 110 Dažďová kanalizácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS130 Technológia
  PS140 Elektrické rozvody
  PS150 Vnútorná plynofikácia
2017 BUCHVALD, s.r.o. Pivovar Buchvalad

Investor: BUCHVALD, s.r.o.

Názov projektu: Pivovar Buchvalad

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 09/2017

Realizácia stavby: 05/2018


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobná hala a prevádzková budova
  • SO 110 Dažďová a splašková kanalizácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS120 Prípojka elektro
  PS130 Elektrické rozvody
  PS140 Rozvody ZTI a prípojka vody
2017 HERMAN SLOVAKIA DISTRIBUTION s.r.o. Viacúčelová hala – výroba brúsnych kotúčov

Investor: HERMAN SLOVAKIA DISTRIBUTION s.r.o.

Názov projektu: Viacúčelová hala – výroba brúsnych kotúčov

Miesto: Revúca

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 07/2017

Realizácia stavby: 12/2018


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
2018 Kameňolomy SR, s.r.o. Lom Husiná

Investor: Kameňolomy SR, s.r.o.,

Názov projektu: Lom Husiná

Miesto: Husiná

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 04/2018

Realizácia stavby: 05/2020


Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • Stavbno konštrukčné riešenie
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS130 Elektrická pípojka a rozvody

kamenolom1 kamenolom2

2018 HELSKE, s.r.o. Doplnenie technológie SO 03

Investor: HELSKE, s.r.o.

Názov projektu: Doplnenie technológie SO 03

Miesto: Levoča

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 12/2018

Realizácia stavby: 01/2020


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS130 Elektrické rozvody
  PS140 Vzduchotechnik

helske1 helske2 helske3

2019 Embraco Slovakia, s.r.o Kompresorovňa 2

Investor: Embraco Slovakia, s.r.o

Názov projektu: Kompresorovňa 2

Miesto: Spišská Nová Ves

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 06/2019

Realizácia stavby: 04/2020


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • Búracie práce a stavebné úpravy
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS130 Elektrické rozvody
2020 SMZ, a.s. Jelšava Výmena uzla drvenia-U1

Investor: SMZ, a.s. Jelšava

Názov projektu: Výmena uzla drvenia-U1

Miesto: Teplá voda 671, 049 16 Jelšava

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 02/2020

Realizácia stavby: 12/2020


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobná hala a prevádzková budova
  • SO 110 Dažďová a splašková kanalizácia
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS120 Prípojka elektro
  PS130 Elektrické rozvody
  PS140 Rozvody ZTI a prípojka vody

smz1 smz2

2020 Heneken Melts, s.r.o. Rozšírenie technológie

Investor: Heneken Melts, s.r.o.

Názov projektu: Rozšírenie technológie

Miesto: Spišské Vlachy

Stupeň projektovej dokumentácie: PSP

Projekt stavby: 03/2020

Realizácia stavby: 09/2020


Inžinierska činnosť - riešene
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie
 • Povolenie na užívanie RÚVZ
Projekčná činnosť - riešene
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno – bezpečnostné posúdenie
 • Celková situácia stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sieti
  • SO 100 Výrobná hala a prevádzková budova
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
  PS110 Technológia
  PS120 Úprava vonkajšieho rozvodu plynu a rozšírenie vnútornej plynofikácie
  PS130 Elektrické rozvody