sk sk sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť SPIŠCOL, s.r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi si za dobu svojej existencie vybudovala stabilné miesto na trhu a vysokou úrovňou kvality poskytovania svojich služieb si získala dôveru domácich aj zahraničných klientov.

Hlavnými činnosťami sú projekčná a inžinierska činnosť pre priemyselné a banské stavby, poskytovanie colno-deklaračných služieb, obchodná a výrobná činnosť.

Maris Kubus
Ing. Martin Kubus
konateľ spoločnosti

„Tajomstvo úspechu je v našom
individuálnom prístupe k požiadavkám
zákazníkov“